O środowisku

Jesteśmy wielopoziomową, prężnie działającą drużyną harcerską o bogatej, ponad stuletniej historii. Zrzeszamy harcerzy z trzech pionów metodycznych: harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Przy drużynie działa również gromada zuchowa.

Od powstania do Powstania Wielkopolskiego

Zasięg korzeni naszej drużyny tkwi w II Plutonie pierwszej w Poznaniu „Drużyny Piast”. Do chwili uzyskania chrztu – to jest nadania drużynie patrona – im. Kazimierza Wielkiego, cały stan osobowy drużyny legitymował się istnieniem w ramach Hufca „PIAST”. Wszystko to miało miejsce w bardzo szczególnych warunkach tamtych czasów w roku 1912, kiedy młodzież pod groźbą represji nie mogła wstępować do organizacji patriotycznych.
17 października 1912 roku grupa młodzieży zapoznana z ideą skautingu w mieszkaniu druha Henryka Śniegockiego złożyła pierwsze przyrzeczenie przynależności do skautingu. W tym dniu założony został pierwszy zastęp skautów, który przyjął nazwę „Poznań”.
W nocy z 29 na 30 listopada 1912 roku zorganizowano rocznicowe obchody „Powstania Listopadowego” przy ognisku na poznańskiej Malcie. Szeregi skautów wzrastały. W ramach tych obchodów powstaje nowy zastęp. Na tamten stan istniały dwa zastępy: 1 – zastęp „Wilków”, którym kierował Leonard Skowroński oraz 2 – zastęp „Puchaczy”, na którego czele stanął Henryk Śniegocki. Wobec stałego wzrostu liczby członków postanowiono uznać, że to już Drużyna, więc nadano jej nazwę „Piast”.
Rozrost organizacji skautowej był bardzo duży. Drużyna „Piast” liczyła w tym czasie już 120 członków. W listopadzie tego roku drużyna została podzielona na trzy plutony.
Pracą drużyny w strukturze trzech plutonów kierowali:
Drużyną – Wincenty Wierzejewski, a w plutonach:
I Pluton – Leonard Skowroński
II Pluton – Henryk ŚNIEGOCKI
III Pluton – Czesław Krenz.
Wobec tak licznego stanu członków i prowadzeniu skautowej działalności w sposób tajny, uznano za konieczność zmianę struktury organizacyjnej.

12 grudnia 1913 roku zebrała się cała drużyna „Piast” w domu parafialnym św. Marcina. Tam postanowiono o utworzeniu trzech samodzielnych drużyn z drużyny „Piast”.
W tym dniu powstały więc następujące Drużyny:
Z I Plutonu powstała – I Drużyna im. Bolesława Chrobrego
Z II Plutonu powstała II DRUŻYNA im. KAZIMIERZA WIELKIEGO
Z III Plutonu powstała – III Drużyna im. Mieczysława
Te trzy drużyny od tej chwili tworzyły pierwszy w Poznaniu Hufiec „Piast”. Komendantem hufca został druh Wincenty Wierzejewski. Do tego Hufca wpisana została jako IV Drużyna im. Władysława Jagiełły. Drużynowym naszej II DS został dh Henryk Śniegocki. W wyniku podziału terytorialnego zadań, do naszej drużyny przydzielono młodzież: Śródki, Chwaliszewa, Zagórza, Głównej oraz Łazarza. W naszej drużynie pierwotnie istniał także podział na plutony, którymi kierowali: Pluton ŚRÓDKA – dh Bąbol Leon, Pluton ZAGÓRZE – dh Łukomski Stefan, Pluton GŁÓWNA – dh Latosi Stanisław.
W 1914 roku nasza drużyna liczyła już 75 członków.
Dnia 2 kwietnia 1916 r. postanowiono utworzyć w Poznaniu „Miejscową Komendę Skautową”. Nasz drużynowy dh H. Śniegocki został Przewodniczącym MKS. Wyjątkowo śmiałym wystąpieniem naszej drużyny było przybycie na Zlot Drużyn w dniach 10-12 czerwca do Wierzenicy, nie w kapeluszach ale w rogatywkach. Było to pierwsze w Polsce wprowadzenie rogatywek w skautingu. W tym roku drużyna nasza urządziła sobie nową harcówkę przy ul. Wielkie Garbary 54. Ta harcówka służyła drużynie do roku 1933. Wg statystyki (opublikowanej w roku 1924) stan II Drużyny im. Kazimierza Wielkiego wykazywał: 5 zastępów, 39 członków. Do wojska powołano 13 skautów z tego 3 zginęło.

Powstanie wielkopolskie wybuchło w Poznaniu 27 grudnia 1918 roku.. Członkowie naszej drużyny poprzez uczestnictwo w POW ZP stanowili składową część powszechnego udziału w walkach powstańczych. Zbrojnie udział w powstaniu brali przede wszystkim skauci starsi. Młodzi skauci włączani byli poprzez angażowanie ich do funkcji gońców lub łączników. W dniu 28 grudnia skauci m.in. naszej drużyny im. Kazimierza Wielkiego pod dowództwem dh Wincentego Wierzejewskiego wzięli udział w zajęciu fortu „Grollmann” (ta olbrzymia fortyfikacja stała tam gdzie współcześnie wybudowano Hotel Poznań a aktualnie jest to Hotel pod nazwą ”Novotel”). W czasie gdy jeszcze trwało powstanie – utworzona została „Powstańcza Kompania Skautowa”. Z Poznania i okolic skauci utworzyli bardzo liczny oddział wojskowy, w którym służyli także członkowie naszej Drużyny.