Kadra drużyny

Kadra 2 PDH

IMIĘ I NAZWISKO: Jan Sukiennik

STOPIEŃ: podharcmistrz, Harcerz Rzeczypospolitej

HARCERSKO: drużynowy, członek komisji rewizyjnej hufca

ZAINTERESOWANIA: historia, kryminologia, prawo karne, pływanie, wędrówki górskie, fantastyka

KONTAKT: 697 484 523, jan.sukiennik@zhp.net.pl

 

IMIĘ I NAZWISKO: Mariusz Bularski

STOPIEŃ: przewodnik, ćwik

HARCERSKO: przyboczny, członek grupy kwatermistrzowskiej hufca

PRYWATNIE: strażak w OSP w Kamionkach

ZAINTERESOWANIA: militaria, majsterkowanie, sport

 

IMIĘ I NAZWISKO: Alan Filas

STOPIEŃ: przewodnik, Harcerz Orli

HARCERSKO: przyboczny drużyny do spraw pionu harcerskiego

PRYWATNIE: absolwent V LO w Poznaniu

ZAINTERESOWANIA: teatr, fantastyka, pierwsza pomoc, język migowy

 

IMIĘ I NAZWISKO: Weronika Sieradzka

STOPIEŃ: przewodniczka, Harcerka Orla

HARCERSKO: przyboczna drużyny do spraw pionu harcerskiego, kronikarz

PRYWATNIE: uczeń w XXIX LO – profil policyjny

ZAINTERESOWANIA: rysowanie, jazda na rolkach, pierwsza pomoc, język migowy, fotografia

 

IMIĘ I NAZWISKO: Jakub Reinsch

STOPIEŃ: odkrywca

HARCERSKO: przyboczny drużyny do spraw pionu starszoharcerskiego

PRYWATNIE: uczeń V LO w Poznaniu

ZAINTERESOWANIA: wspinaczka

 

IMIĘ I NAZWISKO: Jakub Poźniak

STOPIEŃ: przewodnik, Harcerz Orli

HARCERSKO: przyboczny drużyny do spraw pionu wędrowniczego

PRYWATNIE: uczeń III LO w Poznaniu

ZAINTERESOWANIA: informatyka, sport, historia