Obchody 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu

Harcerze z naszej drużyny wzięli udział w obchodach 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu. Wyruszyliśmy spod Fary jako obstawa legata papieskiego, prymasa Czech, kardynała Dominika Duka i wraz z wizerunkiem Matki Bożej w Cudy Wielmożnej podążyliśmy do Katedry gdzie skończyliśmy swoją służbę.

Poza dwoma wędrownikami oraz druhem Piotrem Persem w wydarzeniu udział wzięła dwójka harcerzy, która mogła zasmakować służby  pełnioną przez wędrowników w ciągu roku harcerskiego.

Na koniec zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie z papieskim legatem

Dodaj komentarz